Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63873
Title: Vai trò của thuế với các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam
Authors: Phan Hữu Nghị
Keywords: Vai trò
Thuế
Phát triển bền vững
Việt Nam
Abstract: Mỗi quốc gia dựa trên đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, địa lý đặc thù để hoạch định những chiến lược phát triển bền tích vững (PTBV) của quốc gia đó. Là một quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc (LHQ), Việt Nam đã cực tham gia vào tiến trình thực hiện phát triển bền vững trên thế giới, và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Một hệ thống thuế hiệu quả không những tạo ra được nguồn thu dồi dào phục vụ cho các nhu cầu chi tiêu trợ đắc lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Bài viết khái quát những cách thức hiệu quả mà thuế có thể góp phần thực hiện các SDG, đồng thời phân tích thực trạng của Nhà nước mà còn hỗ huy động nguồn thu từ thuế cho PTBV tại Việt Nam.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương số 588 tháng 5 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.588.5.21.Vai tro cua thue_muc tieu phat trien_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.