Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63878
Title: Tác động của dao động tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Vân Nga
Keywords: Tỷ giá hối đoái
Cán cân thương mại
Việt Nam
Abstract: Luận án đã đưa ra khái niệm về dao động tỷ giá hối đoái: Dao động tỷ giá hối đoái là phương sai có điều kiện hay phương sai không điều kiện hoặc độ lệch chuẩn của tỷ giá cơ sở, sai số ngẫu nhiên và chênh lệch của sai số ngẫu nhiên thời kỳ t với sai số ngẫu nhiên thời kỳ t. Như vậy, dao động tỷ giá hối đoái là đại lượng phản ánh sự thay đổi không lường trước được của tỷ giá hối đoái. Kết quả nghiên cứ được thể hiện thông qua việc lượng hóa tác động của dao động tỷ giá hối đoái thực đa phương VND đến giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ quý I năm 2000 đến quý II năm 2019 bằng phương pháp OLS. Trên cở sở đó, luận án thực hiện kiểm tra độ nhạy của kết quả nghiên cứu. Kết quả định lượng cho thấy dao động tỷ giá hối đoái có tác động tích cực đến giá trị xuất khẩu nhưng chưa thể hiện rõ rệt tới giá trị nhập khẩu của Việt Nam.
Advisor: Nguyễn Văn Tiến
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 198 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. LA_Van Nga_CIEM.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tóm tắt- TV Vân Nga.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 468,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Tóm tắt- TE Vân Nga.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 343,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Trang thông tin TV Vân Nga.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 151,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Trang thông tin TE Vân Nga.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 50,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.