Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63890
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Việt Nam
Authors: Lê Thị Tuyết Nhung
Keywords: Kiểm toán
Chất lượng kiểm toán
Kiểm toán nhà nước
Việt Nam
Abstract: Luận án bổ sung cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán của cơ quan Kiểm toán nhà nước. Luận án sử dụng đồng thời phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu và phương pháp nghiên cứu định lượng để xây dựng mô hình hồi quy về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Việt Nam; xác định được 08 nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Việt Nam từ đó rút ra các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
Advisor: Đoàn Xuân Tiên, Đoàn Thanh Nga
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 203 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_LeThiTuyetNhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeThiTuyetNhung_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 495,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeThiTuyetNhung_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 275,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.