Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63907
Title: Hoàn thiện pháp luật về hoá đơn, chứng từ trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thu Trang
Keywords: Pháp luật
Pháp luật về hoá đơn
Chứng từ
Hoá đơn
Thuế giá trị gia tăng
Abstract: Ở Việt Nam, mặc dù đã có nhiều văn bản pháp luật quỵ định vê hóa đơn, chứng từ trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng, nhưng các quy định này vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Từ thực tế thực hiện, tác giả chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, bât cập, từ đó, đề xuất các giải pháp có thể áp dụng trong thời gian tới.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 6 (351) tháng 6 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL6.21.HTPL hoa don trong thue GTGT VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.