Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63923
Title: Thẩm quyền của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội trọng việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Cơ quan nhà nước, các nhân ở Trung ương ban hành
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Chính trị
Quốc hội
Thẩm quyền của Quốc hội
Văn bản quy phạm
Abstract: Bài viết phân tích thẩm quyền của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước, cá nhân ở Trung ương ban hành, đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện. Làm rõ những bất cập trong quy định của pháp luật về xử lý văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước, cá nhân ở Trung ương ban hành.
Issue Date: 2021
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 12 năm 2021
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP12.21.Thq QH UBTVQH xu ly VBQPPL do cq NN ca nhan TW ban hanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.