Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63943
Title: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành hàng không dân dụng Việt Nam trong lĩnh vực vận chuyển hành khách
Authors: Nguyễn Thành Nam
Keywords: Vận chuyển hành khách
Năng lực cạnh tranh
Hàng không dân dụng
Việt Nam
Hành khách
Abstract: Luận án đã phân tích và kết luận về những nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế trong việc nâng cao NLCT của ngành HKDDVN trong LVVCHK bao gồm: (i) nguyên nhân liên quan đến chính sách, (ii) nguyên nhân liên quan đến năng lực của các doanh nghiệp vận tải hàng không dân dụng, (iii) nguyên nhân liên quan đến liên kết với các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan. Luận án đã đề xuất bốn định hướng nâng cao NLCT của ngành HKDDVN trong lĩnh vực VCHK gồm: (i) đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, (ii) thúc đẩy cạnh tranh nội bộ theo hướng công bằng, minh bạch và cùng tiến bộ, (iii) nhà nước đảm bảo các cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động của ngành, và (iv) cần có các hiệp hội, tổ chức hàng không để gắn kết các doanh nghiệp trong ngành.
Advisor: Bùi Đức Tuân
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 198 trang; pdf
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenThanhNamPT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThanhNamPT_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 303,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThanhNamPT_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 174,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThanhNam_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 508,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThanhNam_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 182,19 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.