Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63950
Title: Phát triển bền vững du lịch tỉnh Bắc Ninh
Authors: Lê Thanh Tùng
Keywords: Phát triển bền vững
Du lịch
Bắc Ninh
Abstract: Luận án đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và đã đưa ra một số khái niệm theo chủ kiến về phát triển bền vững du lịch; những bài học kinh nghiệm để áp dụng vào nghiên cứu du lịch ở tỉnh Bắc Ninh; lựa chọn sáng tạo các phương pháp nghiên cứu, trong đó có phương pháp nghiên cứu phát triển, mặt khác có phương pháp phản diện là nghiên cứu các yếu tố làm cản trở sự phát triển.
Advisor: Đặng Thị Phương Hoa, Đàm Thanh Thủy
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 226 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT - TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 848,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Trang thông tin LA (Tiếng Việt - TA).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 375,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.