Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63994
Title: Nghiên cứu đối thoại xã hội trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp may ở Việt Nam
Authors: Bùi Thị Thu Hà
Keywords: Đối thoại xã hội
Quan hệ lao động
Doanh nghiệp may
Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu phân tích thực trạng đối thoại xã hội tại các doanh nghiệp may ở Việt Nam trên các phương diện. Đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến kết quả thực hiện đối thoại xã hội tại các doanh nghiệp may ở Việt Nam và xác lập được phương trình hồi quy tuyến tính biểu diễn mối quan hệ giữa các biến là: dtdn = 0,411.nlct + 0,336.vhdn + 0,245.qlnn + 0,164.pl + 0,129.tuttn. Phát hiện mới của luận án là đã chỉ ra rằng việc tham gia thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt may có ảnh hưởng đến chất lượng đối thoại xã hội tại các doanh nghiệp may ở Việt Nam (theo hướng tốt hơn khi tham gia). Đánh giá những thành công và hạn chế trong đối thoại xã hội tại các doanh nghiệp may ở Việt Nam, trong đó hạn chế gồm: (i) Về trao đổi thông tin và tham khảo ý kiến: Nội dung trao đổi thông tin về lương và các thỏa thuận ký kết giữa các chủ thể chưa rõ ràng. Kênh trao đổi thông tin và tham khảo ý kiến chủ yếu là giao tiếp với cán bộ quản lý trực tiếp tại xưởng, các kênh gián tiếp sử dụng chưa hiệu quả. Hầu hết người lao động còn thờ ơ, bàng quan trong phản hồi thông tin và đóng góp ý kiến cho doanh nghiệp. Người sử dụng lao động cũng chưa chú trọng sử dụng ý kiến tham khảo vào các quyết định quản lý; (ii) Về thương lượng tập thể: Thương lượng tập thể diễn ra hình thức. Tiền lương và những quy định đối với lao động nữ chưa được chú trọng thảo luận.
Advisor: Nguyễn Thị Minh Nhàn, Nguyễn Duy Phúc
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 170 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Thương mại
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2. Tóm tắt LATS Tiếng Việt.Bùi Thị Thu Hà.Khóa 30A.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 890,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Tóm tắt LATS Tiếng Anh.Bùi Thị Thu Hà.Khóa 30A.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 834,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.