Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63998
Title: Rủi ro cảm nhận và ý định sử dụng thẻ tín dụng tại Việt Nam
Authors: Trịnh Hoàng Nam
Keywords: Rủi ro cảm nhận
Thẻ tín dụng
Ý định sử dụng thẻ tín dụng
Việt Nam
Abstract: Luận án này nhằm làm rõ mối quan hệ giữa chất lượng Hệ thống thông tin (HTTT), Rủi ro cảm nhận (RRCN) theo quan điểm nguồn gốc và Ý định sử dụng (YDSD) của Người tiêu dùng (NTD) Việt Nam đối với Thẻ tín dụng (TTD). Từ các kết quả đạt được, các nhà quản lý Ngân hàng Việt Nam (NHVN) có thể ban hành các quyết sách, triển khai các hoạt động để nâng cao chất lượng của các HTTT trong ngân hàng, làm giảm sự lo lắng của NTD về các thiệt hại tiềm tàng liên quan tới TTD, qua đó khuyến khích họ sử dụng TTD trong thanh toán hóa đơn hằng ngày. Nghiên cứu này góp phần hoàn thiện khung lý thuyết hành vi tiêu dùng bằng cách khái niệm hóa RRCN theo quan điểm nguồn gốc cũng như đo lường các nhân tố dựa trên chức năng thanh toán hóa đơn và vay tiêu dùng của TTD
Advisor: Vương Đức Hoàng Quân
Date Acquired: 2021-08-03
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 247 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. LuanAn.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. TomTat_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. TomTat_TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. DiemMoi_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 593,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. DiemMoi_TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 580,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.