Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64000
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của Doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Thái Nguyên
Quyết định đầu tư
Doanh nghiệp ngoài nhà nước
Doanh nghiệp
Abstract: Luận án phân tích được thực trạng doang nghiệp nhỏ và vừa (DNNNN), đầu tư của DNNNN. Phân tích thực trạng và sự ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định đầu tư (QĐĐT) của DNNNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Luận án sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến QĐĐT của DNNNN đang đầu tư trên địa bàn tỉnh và mô hình hồi quy phi tuyến Binary Logistic để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến QĐĐT của DNNNN đang có ý định đầu tư nhưng chưa đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; chỉ ra các yếu tố có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến QĐĐT của DNNNN.
Advisor: Đỗ Đình Long, Phạm Thị Ngọc Vân
Date Acquired: 2021-08-03
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 244 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN NGUYỄN THỊ THU TRANG FULL-converted.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LA (Nguyễn Thị Thu Trang) - TIẾNG ANH-converted.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 393,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.