Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64004
Title: Quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
Authors: Nguyễn Đức Thịnh
Keywords: Quản trị tài sản
Nợ
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
Abstract: Luận án đã hệ thống đầy đủ những nội dung mang tính chất lý luận của hoạt động Hoạt động quản lý Tài sản - Nợ (ALM) tại Ngân hàng thương mại (NHTM). Trong đó, luận án đã đi sâu làm rõ các nội dung về hoạt động ALM của NHTM, tập trung vào các nội dung về quản trị Rủi ro thanh khoản (RRTK) và quản trị Rủi ro lãi suất (RRLS) trên sổ ngân hàng. Đặc biệt, luận án đã làm rõ khá chi tiết về tác động của các nhân tố tới hoạt động ALM của NHTM. Tác giả cũng đã trình bày kinh nghiệm hoạt động ALM tại một số NHTM, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với MB trong tổ chức ALM. luận án phân tích rõ thực trạng ALM tại MB suốt thời gian nghiên cứu về các mặt: cơ cấu ALM, chính sách ALM, quản trị RRLS trên sổ ngân hàng, quản trị RRTK, quản trị cấu trúc bảng cân đối kế toán tại MB. Đặc biệt, tác giả sử dụng mô hình định lượng Mô hình nhân tố khám phá (EFA) để lượng hóa được mức độ tác động của từng nhân tố đến hoạt động ALM tại MB. Mô hình định lượng đã chỉ ra rằng trong 07 nhân tố được lượng hóa thì nhân tố “Chính sách ALM” là nhân tố có tác động mạnh nhất đến hoạt động ALM tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB). Luận án cũng đúc kết những đánh giá và nhận xét đối với công tác ALM trong giai đoạn nghiên cứu để làm cơ sở đưa ra những giải pháp đối với MB để từng bước hoàn thiện công tác ALM của MB.
Advisor: Nguyễn Thị Hồng Hải, Vũ Văn Tùng
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 204 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 629,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Summary of the economics doctoral thesis.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 475,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới của luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 117,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • New contributions of the doctoral thesis.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 84,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.