Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64045
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam
Authors: Lý Phương Thùy
Keywords: Doanh nghiệp
Hiệu quả hoạt động
Việt Nam
Abstract: Luận án sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả thực trạng của các doanh nghiệp ngành nông, lâm, thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng và bất động sản giai đoạn 2009 – 2016. Để ước lượng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, luận án sử dụng phương pháp tiếp cận tham số biên ngẫu nhiên (SFA – Stochastic Frontier Approach) được phát triển bởi Aigner và cộng sự (1977); Meeusen và Van den Broeck (1977). Việc tồn tại mối quan hệ đồng thời giữa cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động có thể làm cho các ước lượng trong các phương trình riêng lẻ bị chệch, kém hiệu quả và không vững. Vì thế, để có được kết quả ước lượng vững và hiệu quả hơn, luận án sử dụng phương pháp ước lượng bình phương bé nhất 3 giai đoạn (3SLS – 3 Stage Least Square) với hệ phương trình đồng thời (Wooldridge, 2010) giữa hiệu quả hoạt động và cấu trúc vốn để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và mối quan hệ tương tác 2 chiều giữa cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức hiệu quả hoạt động trung bình của các doanh nghiệp giai đoạn 2009 – 2016 đạt được là 74,09%.
Advisor: Vương Quốc Duy, Phạm Lê Thông
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 175 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Cần Thơ
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • TOAN VAN LUAN AN - LY PHUONG THUY.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LA - LY PHUONG THUY - TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 915,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LA - LY PHUONG THUY - TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 652,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG THONG TIN LA - LY PHUONG THUY - TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 242,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG THONG TIN LA - LY PHUONG THUY - TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 212,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.