Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64224
Title: Xây dựng thuật toán ổn định và điều khiển UAV dạng tri-rotor khối lượng nhỏ
Authors: Đặng Văn Thành
Keywords: Xây dựng thuật toán
Thuật toán
Điều khiển UAV dạng tri-rotor
Abstract: Nghiên cứu xây dựng mô hình toán mô tả đầy đủ tri-rotor và phân tích đánh giá độ phức tạp của mô hình; Tổng hợp các bộ điều khiển tri-rotor khác nhau khi tính đến mức độ phức tạp của mô hình từ đơn giản hóa đến mô hình đầy đủ, từ đó có thể đưa ra phương pháp thiết kế bộ điều khiển và áp dụng cho một lớp đối tượng có mô hình toán tương tự. Trên cơ sở sử dụng các phương trình toán lý đã phân tích các phương trình động lực và động học mô tả sự chuyển động của tri-rotor. Từ đó xây dựng hệ phương trình điều khiển chuyển động cho tri-rotor. + Ứng dụng giải pháp phân kênh để tổng hợp lệnh điều khiển cho một chế độ bay đặc thù, đó là trường hợp chỉ có thể thay đổi một góc nghiêng giá đỡ cánh quạt của tri-rotor cho một số bài bay: Cất cánh theo phương thẳng đứng ứng với sự thay đổi nhiễu; Điều khiển theo chương trình giai đoạn hạ cánh; Di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác cho trước.
Advisor: Trần Đức Thuận, Phạm Văn Nguyên
Date Acquired: 2021-08-16
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 149 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • ToanVan LuanAn NCS DangVanThanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat LuanAn NCS DangVanThanh_TiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat LuanAn NCS DangVanThanh_English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TrichYeu LuanAn NCS DangVanThanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 267,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • ThongTin KetLuanMoi LuanAn NCS DangVanThanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 270,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.