Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64228
Title: Nghiên cứu động lực học đường cáp vận chuyển trái thanh long ở vùng Tây Nam Bộ
Authors: Nguyễn Văn Trung
Keywords: Vận chuyển
Trái thanh long
Động lực học
Tây Nam Bộ
Abstract: Luận án đã xây dựng được mô hình động lực học và thiết lập được hệ phương trình tính toán một số thông số cơ học của đường dây cáp vận chuyển trái thanh long trong trường hợp chiều cao hai trụ đỡ bằng nhau và có có độ chênh cao, đã xác định được chiều dài nhịp và lực căng hợp lý của đường cáp. Đã xây dựng được mô hình nghiên cứu thực nghiệm động lực học của đường cáp vận chuyển trái thanh long, đã xác định được một số thông số động lực học của đường cáp phục vụ cho bài toán khảo sát và kiểm chứng mô hình tính toán lý thuyết đã lập, sai lệnh giữa kết quả tính theo lý thuyết và thực nghiệm nằm trong giới hạn cho phép, do vậy các mô hình tính theo lý thuyết phù hợp với thực tế, đảm bảo độ tin cậy cần thiết. Bằng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm đã xác định được một số thông số hợp lý của đường cáp vận chuyển trái thanh long đó là chiều dài nhịp =20m; lực căng ngang H=5kN; độ võng f=21,5cm.
Advisor: Dương Văn Tài
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 191 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NguyenVanTrung.37773.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.