Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64233
Title: Mô hình hóa và phân tích động lực học máy giặt lồng ngang
Authors: Nguyễn Thị Hoa
Keywords: Mô hình hóa
Động lực học
Máy giặt lồng ngang
Phân tích động lực học
Abstract: Luận án xây dựng được mô hình động lực cho máy giặt lồng ngang trong cả hệ tọa độ phẳng và hệ tọa độ không gian, đồng thời đánh giá được ảnh hưởng của các thông số hệ thống đến rung động của máy. Từ đó đề xuất các chiến lược để kiểm soát và giảm rung động của máy giặt lồng ngang dân dụng trong khi vẫn giữ nguyên chế độ và đặc tính làm việc.
Advisor: Ngô Như Khoa
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 149 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2-Nguyễn Thị Hoa _ Luận án toàn văn.30.06.2021.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • trangttluananhoa0001.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.