Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64242
Title: Nghiên cứu, ứng dụng năng lượng điện cảm trên ô tô
Authors: Phan Nguyễn Quý Tâm
Keywords: Ứng dụng năng lượng điện cảm
Ô tô
Điện cảm ô tô
Abstract: Luận án được trình bày trong 05 chương bao gồm 99 trang (không kể phần tài liệu tham khảo và phụ lục). Chương 1 trình bày tổng quan các vấn đề nghiên cứu về hệ thống năng lượng điện cảm trên ô tô, phân tích các công trình trong và ngoài nước có đề cập đến hướng nghiên cứu. Trên cơ sở đó, người nghiên cứu đề xuất mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Chương 2 nghiên cứu sinh phân tích cơ sở lý thuyết về cuộn cảm, năng lượng điện cảm, xây dựng mô hình, tính toán và mô phỏng năng lượng tích lũy trên bobine, kim phun. Cơ sở lý thuyết hệ siêu tụ, kết nối phụ tải điện, cải thiện độ nhạy kim phun cũng được xem xét. Nội dung chương 3 quá trình thiết kế hệ thống thu hồi và tích trữ năng lượng điện cảm thông qua việc khảo sát dạng sóng suất điện động tự cảm thực tế, thi công mô hình thực nghiệm, thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu, thu hồi, tích trữ năng lượng, thi công mạch điều khiển kim phun sử dụng năng lượng điện cảm tái sinh.
Advisor: Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Bá Hải
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 147 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Luan an NCS Phan Nguyen Qui Tam 08-06-2021.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tom tat luan an tieng Viet _Phan Nguyen Qui Tam 08-06-2021.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Tom tat luan tieng Anh_ Phan Nguyen Qui Tam 08-06-2021.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.