Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64243
Title: Nghiên cứu các đặc trưng kháng cắt của bê tông nhựa dùng làm tầng mặt cho kết cấu áo đường ô tô
Authors: Ngô Lâm
Keywords: Kết cấu áo đường ô tô
Đặc trưng kháng cắt
Tầng mặt
Bê tông nhựa
Abstract: Luận án được xây dựng nhằm đạt được các mục đích sau: Rà soát, đánh giá được thực trạng các nghiên cứu trong và ngoài nước cũng như thực tế sử dụng các đặc trưng kháng cắt trong thiết kế, chế tạo thành phần BTN làm các lớp mặt đường mềm; Đề xuất được phương pháp thí nghiệm xác định , c trong điều kiện Việt Nam; Khảo sát được , cho một số loại BTN thông dụng tại Việt Nam và phân tích các yếu tố ảnh hưởng; Thử xây dựng liên hệ với các ngưỡng của Nga đối với , c để tìm ra ngưỡng tương tự cho một số loại BTN của Việt Nam khi áp dụng phương pháp thí nghiệm đã đề xuất.
Advisor: Hoàng Tùng, Bùi Phú Doanh
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 208 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Xây dựng
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Ngô Lâm luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 15,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Ngô Lâm Tom tat luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 674,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Ngô Lâm tóm tắt luận án tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 599,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Ngô LâmTrích yếu luận án.PDF
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 409,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Ngô Lâm đóng góp mới của luận án.PDF
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 200,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Ngô Lâm New contribution.PDF
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 214,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.