Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64296
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrần Văn Rạng-
dc.date.issued2021-06-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64296-
dc.description.abstractĐảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội là nguyên tắc, vấn đề có tính quy luật, nhân tố quyết định sự ra đời, trưởng thành, chiến thắng của quân đội. Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm cách thực hiện âm mưu tách sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Bài viết phân tích âm mưu của các thế lực thù địch tách sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; bài học từ thực tiễn lịch sử; giải pháp giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.-
dc.format.extent9 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectSự lãnh đạo của Đảngvi
dc.subjectQuân độivi
dc.subjectNghị quyết Đại hội XIIIvi
dc.subjectTình hình mớivi
dc.subjectCác thế lực thù địchvi
dc.titleGiữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình hiện nayvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.