Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64306
Title: Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Thiều Quang Hiệp
Keywords: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Phát triển nguồn nhân lực
Abstract: Luận án làm sáng tỏ thêm bản chất và nội dung phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư; luận án đã phân tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư để có cơ sở đưa ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Luận án đã tổng hợp, hệ thống hóa được cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực các ngân hàng thương mại thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghiên cứu thực tế phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ đó phát hiện ra những điểm mới ở trên và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới. Các giải pháp này có ý nghĩa tham khảo cho các ngân hàng thương mại trong việc xây dựng và thực thi chiến lược phát triển nguồn nhân lực giành lợi thế trong cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Advisor: Từ Quang Phương, Đào Thị Ngọc Minh
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 212 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN TSKT. THIỀU QUANG HIỆP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN_TSKT.TQH_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 908,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN_TSKT.TQH_ TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 780,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KET LUAN MOI _LATS.TQH_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 255,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.