Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64310
Title: Hiệp định CPTPP: Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Việt Nam
Doanh nghiệp
CPTPP
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Kinh doanh toàn cầu
Hiệp hội ngành nghề
Abstract: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết tại Chile là sự kiện được nóng được sự quan tâm đông đảo doanh nghiệp và Hiệp hội ngành nghề. Bài viết phân tích cơ hội xuất khẩu hàng hóa lớn; doanh nghiệp chủ động liên kết.
Issue Date: 2018-03-21
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.