Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64319
Title: Hiệp định TPP và những tác động tới kinh tế châu Âu, thế giới
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Châu Âu
TPP
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
Kinh tế
Giá trị thương mại toàn cầu
Abstract: Việc 12 quốc gia tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đạt được sự đồng thuận cuối cùng sẽ đem lại những lợi ích nhất định cho kinh tế châu Âu trên nhiều khía cạnh. Bài viết phân tích các tác động của Hiệp định tới tình hình kinh tế Châu Âu và Mỹ.
Issue Date: 2015-10-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 21 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.