Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64413
Title: Kiều hối: Nguồn nội lực... ở bên ngoài
Authors: Davit Nguyen Quang Vu, Philip Phung Nguyen Phong
Phan Phi Long
Keywords: Kiều hối
Nội lực
Ngoại hối
Ngoại lực
Abstract: Bài viết phân tích vai trò của "nội lực ở bên ngoài"; sự phát triển của Fintech và Blockchain đang thay đổi phương thức chuyển tiền; một số dự án thử nghiệm tại Việt Nam đã công bố thành công; một quốc gia tăng trưởng không thể không nói đến vốn tài chính.
Issue Date: 2019-02-14
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Kiều hối - Nguồn nội lực... ở bên ngoài_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 187,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.