Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64420
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐỗ Minh Cương-
dc.date.issued2018-06-20-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64420-
dc.description.abstractKhoa học về lãnh đạo, quản lý được hình thành và phát triển từ đầu thế kỷ XX đến nay đã sản sinh ra nhiều lý thuyết khác nhau về lãnh đạo, quản lý, đặc biệt ở các nước công nghiệp hóa sớm và việc áp dụng đã lan tỏa từ khu vực doanh nghiệp, kinh doanh sang khu vực nhà nước và xã hội. Bài viết phân tích một số lý thuyết quản lý và lãnh đạo; lý thuyết lãnh đạo dựa trên cơ sở tố chất; lý thuyết lãnh đạo dựa trên cơ sở hành vi; lý thuyết lãnh đạo dựa trên cơ sở quyền lực và sự ảnh hưởng; về cách đánh giá năng lực và cấp độ của nhà lãnh đạo; một số gợi ý cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam hiện nay.-
dc.format.extent13 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectLãnh đạovi
dc.subjectQuản lývi
dc.subjectLý thuyết về lãnh đạovi
dc.subjectKhoa học về lãnh đạovi
dc.titleMột số lý thuyết về lãnh đạo, quản lý trên thế giớivi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.