Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64477
Title: Nguy cơ khủng bố ở Đông Nam Á
Authors: Thái Văn Long, Lương Công Lý
Keywords: Khủng bố
Đông Nam Á
Tài trợ khủng bố
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Abstract: Bài viết phân tích nguyên nhân IS có mặt tại Đông Nam Á; giải pháp nào ngăn chặn được hiểm họa khủng bố ở Đông Nam Á?.
Issue Date: 2016-08-31
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Nguy cơ khủng bố ở Đông Nam Á_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 236,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.