Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64483
Title: Những thách thức đối với an ninh con người trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay
Authors: Kim Anh
Keywords: An ninh con người
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
An ninh quốc gia
Abstract: Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, con người đang và sẽ phải đối diện với những vấn đề vượt khỏi tầm kiểm soát của các cá nhân, liên quan trực tiếp đến an ninh của bản thân và an ninh quốc gia. Bài viết phân tích thách thức từ thiết bị điện tử; thách thức từ y học hiện đại; thách thức từ việc “nghiện” thuốc các loại và game online, mạng internet; thách thức từ thông tin xã hội.
Issue Date: 2018-05-29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.