Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64493
Title: Quản lý và thu hồi nợ của các công ty quản lý tài sản: Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới
Authors: Đặng Hoàng Linh, Nguyễn Thùy Anh
Keywords: Thu hồi nợ
Nợ
Công ty quản lý tài sản
AMC
Nợ xấu
Abstract: Các công ty quản lý tài sản (AMC) được thành lập để giải quyết các khoản nợ xấu của các thể chế tài chính kém hiệu quả, từ đó, giúp cải thiện bảng cân đối kế toán của tổ chức đó. Bài viết phân tích công ty quản lý tài sản và quá trình quản lý, thu hồi nợ; xử lý và thu hồi nợ của một số nước trên thế giới; bài học kinh nghiệm.
Issue Date: 2017-01-25
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.