Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64503
Title: Rác thải - Mối nguy nghiêm trọng với đời sống hải dương
Authors: Hà Bùi
Keywords: Rác thải
Giảm xả rác
Tái sử dụng rác
Tái chế rác
Biển
Đại dương
Abstract: Các nhà khoa học nhận định rằng, khu vực Thái Bình Dương được xem là bãi rác lớn nhất so với các khu vực đại dương khác trên thế giới. Bài viết phân tích tình hình rác thải ở đại dương (chủ yếu ở Thái Bình Dương) và các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường biển.
Issue Date: 2014-06-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.