Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64528
Title: Thực thi quy định về sở hữu trí tuệ trong EVFTA: Góc nhìn từ phía doanh nghiệp châu Âu và một số vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Đinh Mạnh Tuấn, Vũ Thụy Trang
Keywords: Hiệp định thương mại tự do
Việt Nam-EU
Sở hữu trí tuệ
EVFTA
Châu Âu
Việt Nam
Doanh nghiệp
Abstract: Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có những quy định mới, khắt khe về bảo hộ sở hữu trí tuệ, góp phần giải quyết những lo ngại về việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam từ phía các doanh nghiệp châu Âu. Bài viết phân tích một số nội dung chủ yếu của EVFTA liên quan tới thực thi quyền sở hữu trí tuệ; tóm lược những nội dung chính của EVFTA về quyền sở hữu trí tuệ; góc nhìn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam từ phía các doanh nghiệp châu Âu; cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong thực thi quy định về sở hữu trí tuệ.
Issue Date: 2020-09-30
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.