Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64549
Title: Việt Nam - APEC: 20 năm hợp tác và phát triển
Authors: Nguyễn Thị Mai
Keywords: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
APEC
Việt Nam
Khu vực
Thế giới
Abstract: Nhìn lại quá trình 20 năm Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), có thể thấy, việc gia nhập APEC là một quyết định sáng suốt, có tầm nhìn chiến lược của Ðảng và Nhà nước. Bài viết phân tích chặng đường hai mươi năm - một chặng đường; một số định hướng ưu tiên.
Issue Date: 2018-11-29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Việt Nam - APEC - 20 năm hợp tác và phát triển_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 215,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.