Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64551
Title: Việt Nam quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế mới
Authors: Nguyễn Thị Hồng Vân
Keywords: Quốc phòng - An ninh
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Nhiệm vụ quốc tế
Ủy viên không thường trực
Abstract: Xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường là khát vọng mãnh liệt của nhân dân ta sau khi đất nước giành được độc lập. Việt Nam đang bước trên con đường phát triển với một nội lực mạnh mẽ chưa từng có. Bài viết phân tích tầm vị thế trên trường quốc tế; sự chuẩn bị của Việt Nam với vai trò mới; các ưu tiên cần được triển khai.
Issue Date: 2019-11-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.