Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64552
Title: Việt Nam thúc đẩy các vấn đề toàn cầu trên cơ sở luật pháp quốc tế
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Việt Nam
Vấn đề toàn cầu
Luật pháp quốc tế
Ủy viên không thường trực
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Liên hợp quốc
Abstract: Tại Khóa họp lần thứ 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Việt Nam đã trúng cử vị trí Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu rất cao (192/193 phiếu). Bài viết dựa trên những chia sẻ với báo chí về ý nghĩa kết quả việc Việt Nam trúng cử, những ưu tiên, lợi ích thiết thực và thách thức khi Việt Nam là Ủy viên không thường trực của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Issue Date: 2019-06-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.