Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64564
Title: Quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Hà
Keywords: Quản lý nhà nước
Kiểm toán độc lập
Việt Nam
Abstract: Luận án cung cấp các bằng chứng cho thấy, còn có khoảng cách trong việc đề ra chính sách với việc tổ chức thực hiện các chính sách về quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập. Các nhận định này được thể hiện qua mô hình IPA và ma trận tích hợp Kano – IPA. luận án đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập ở Việt Nam, trong đó luận án nhấn mạnh vào nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp lý và tổ chức thực hiện chính sách và pháp luật đối với kiểm toán độc lập. Một số đề xuất mang tính đột phá được đề cập là: ban hành Luật Kế toán viên hành nghề (Luật CPA); xây dựng Bộ chỉ số chất lượng kiểm toán (AQIs); thực hiện quản lý và giám sát kiểm toán độc lập theo mô hình luật định có sự tham gia của các ủy ban độc lập. Đây là những gợi mở có cơ sở khoa học và mang tính thực tiễn cao để các nhà quản lý và hoạch định chính sách hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.
Advisor: Phạm Thị Tuệ, Đỗ Minh Thành
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 210 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Thương mại
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS NCS Nguyễn Thị Hà.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nguyễn Thị Hà Tom tat luan an Vietnamese .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 947,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nguyễn Thị Hà Tom tat luan an English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 828,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nguyễn Thị Hà Thông tin điểm mới LA Vietnamese.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 353,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nguyễn Thị Hà Thông tin điểm mới LA English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 169,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.