Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64567
Title: Nghiên cứu cải tạo đất bazan bằng hỗn hợp puzolan–xi măng–vôi làm tường nghiêng chống thấm cho đập đất vùng Tây Nguyên
Authors: Nguyễn Hữu Năm
Keywords: Tây Nguyên
Cải tạo đất bazan
Hỗn hợp puzolan–xi măng–vôi
Tường nghiêng chống thấm
Abstract: Luận án làm sáng tỏ được định lượng sự hình thành chất keo CSH, CASH làm tăng cường độ, độ kết dính và giảm hệ số thấm của đất cải tạo puzolan tự nhiên, xi măng và vôi thông qua mô hình nhiệt động lực học. Đề xuất được cấp phối đất bazan cải tạo bằng puzolan tự nhiên, xi măng và vôi P10C5L4 đạt yêu cầu làm kết cấu tường nghiêng chống thấm đập đất ở Tây Nguyên.
Advisor: Ngô Anh Quân, Hoàng Phó Uyên
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 190 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an - full.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Luan an- VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Luan an - EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án - VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 818,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án - EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 843,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.