Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64568
Title: Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp đập do ảnh hưởng của dòng thấm theo thời gian
Authors: Nguyễn Thanh Quang
Keywords: Tính chất cơ lý
Đất đắp đập
Ảnh hưởng của dòng thấm
Dòng thấm
Abstract: Luận án xây dựng được thiết bị thí nghiệm để xác định sự thay đổi các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp đập theo thời gian trong điều kiện Việt Nam; Thiết lập được các phương trình đường hồi quy biểu diễn sự thay đổi các tính chất cơ lý đất đắp đập (loại aluvi cổ) theo thời gian khi chịu tác dụng của dòng thấm.
Advisor: Nguyễn Thế Hùng, Châu Trường Linh
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 181 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Toan van luan an-NguyenThanhQuang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tom tat luan an_Tieng Viet-NguyenThanhQuang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 753,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Tom tat luan an_Tieng Anh-NguyenThanhQuang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 683,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6. Trich yeu luan an _Tieng Viet-NguyenThanhQuang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 234,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7. Trich yeu luan an _Tieng Anh-NguyenThanhQuang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 153,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Thong tindong gop moi_Tieng Viet-NguyenThanhQuang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 112,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Thong tin dong gop moi_Tieng Anh-NguyenThanhQuang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 40,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.