Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64570
Title: Nghiên cứu xác định mô hình định lượng xói mòn đất thích hợp cho hệ thống canh tác nông nghiệp điển hình trên đất dốc
Authors: Trần Minh Chính
Keywords: Canh tác nông nghiệp
Đất dốc
Xói mòn đất
Mô hình định lượng
Abstract: Luận án đã đưa ra phương pháp hiệu chỉnh hệ số xói mòn do cây trồng C và mô hình dự báo xói mòn đất phù hợp cho vùng đồi núi phía Bắc nước ta. Dự báo chính xác hơn so với cách áp dụng thông thường hiện nay. Việc dự báo lượng đất mất do xói mòn và phân tích các yếu tố tác động lên xói mòn đất tại các điểm thí nghiệm xói mòn đất sẽ là cơ sở để đưa ra kỹ thuật canh tác, làm đất phù hợp nhằm giảm thiểu xói mòn đất.
Advisor: Nguyễn Trọng Hà
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 182 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an full.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an - VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an_EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich yeu luan an - VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 977,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich yeu luan an- EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 989,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.