Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64607
Title: Tăng trưởng kinh tế với bài học môi trường
Authors: Hà Thị Dáng Hương
Keywords: Tăng trưởng
Tăng trưởng kinh tế
Kinh tế
Môi trường
Kinh tế Việt Nam
Covid-19
Việt Nam
Đại dịch covid-19
Abstract: Bài viết phân tích sự phát triển ấn tượng trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là mức tăng trưởng dương 2,91% năm 2020 trong khi thế giới phải đối mặt với cuộc suy thoái toàn cầu chưa từng có tiền lệ do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đi cùng với sự tăng trưởng, bất cứ nền kinh tế nào trong đó cả Việt Nam đều phải đối mặt với những thách thức về môi trường và khí hậu khiến các nhà hoạch định chính sách phải cân đối và đưa ra lựa chọn phù hợp giữa tăng trưởng và môi trường.
Issue Date: 2021
Type: Báo cáo
Extent: 4 trang, pdf
Method: Trang thông tin Tạp chí Con số và sự kiện, năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.