Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64642
Title: Xây dựng chỉ thị phân tử nhận dạng và nghiên cứu nhân giống bảo tồn loài Xáo tam phân (Paramignya trimera)
Authors: Phan Thị Cẩm Miện
Keywords: Xây dựng chỉ thị phân tử
Chỉ thị phân tử nhận dạng
Nhân giống
Bảo tồn
Xáo tam phân
Abstract: Nghiên cứu đã xác định được mối quan hệ di truyền và đa dạng di truyền các loài Xáo tam phân và một số loài thuộc chi Paramignya phân bố ở Việt Nam và so sánh với các loài khác trên thế giới. Đã xây dựng được CSDL về trình tự DNA cho loài Xáo tam phân và đăng ký ở ngân hàng gen thế giới, đồng thời bước đầu phát triển chỉ thị DNA làm nền tảng để phát triển DNA mã vạch. Góp phần tạo cơ sở khoa học để nhận dạng và bảo tồn nguồn gen loài Xáo tam phân P. trimera. Kết quả nghiên cứu xác định được chỉ thị matK là chỉ thị phân tử DNA có hiệu quả để phân biệt Xáo tam phân với các loài thuộc chi Paramignya
Advisor: Chu Hoàng Hà
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 165 trang; pdf
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan An_Xao Tam Phan_PHI THI CAM MIEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 14,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6.LATS. TOM TAT_PHI THI CAM MIEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 8.LATS.TA. TOM TAT_PHI THI CAM MIEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.