Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64649
Title: Nghiên cứu xử lý 2,4,6-Trinitroresorcinol (TNR) và 2,4,6-Trinitrophenol (TNP) trong nước thải sản xuất thuốc gợi nổ bằng công nghệ plasma lạnh
Authors: Nguyễn Cao Tuấn
Keywords: Sản xuất nước gợi nổ
Công nghệ plasma lạnh
2,4,6-Trinitroresorcinol
Trinitrophenol
Abstract: Luận án xây dựng được mô hình thiết bị tạo plasma lạnh và minh chứng được một cách định lượng các tác nhân có tính oxy hóa sinh ra trong quá trình phóng điện tạo plasma lạnh bao gồm: O3, H2O2, tia UV và gốc ·OH. Xác định được quá trình phân hủy TNR và TNP trong hệ plasma lạnh tuân theo qui luật động học giả bậc 1. Xác định được điều kiện công nghệ tối ưu để phân hủy TNR và TNP trong môi trường nước bằng plasma lạnh là: U=16,5 kV, I=16 mA, J=0,75 mA/cm2, pH=3,2, d=2,5mm, Q=415 mL/phút. Bước đầu thiết lập được qui trình công nghệ xử lý nước thải dây chuyền sản xuất chì styphnat có chứa TNR và TNP đạt QCVN 40:2011/BTNMT (mức B) bằng công nghệ plasma lạnh.
Advisor: Nguyễn Văn Hoàng, Đặng Kim Chi
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 168 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
 • ToanVan LuanAn NCS NguyenCaoTuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat LuanAn NCS NguyenCaoTuan_TiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat LuanAn NCS NguyenCaoTuan_English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 952,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TrichYeu LuanAn NCS NguyenCaoTuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 357,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • ThongTin KetLuanMoi LuanAn NCS NguyenCaoTuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 236,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.