Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64654
Title: Cấu trúc sở hữu, hành vi chấp nhận rủi ro và hiệu quả hoạt động: trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Authors: Dương Trọng Đoàn
Keywords: Chấp nhận rủi ro
Hiệu quả hoạt động
Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Abstract: Luận án đã sử dụng mô hình nghiên cứu chính của tác giả Boateng, A., Huang, W., & Kufuor, N. K. (2015) áp dụng cho các ngân hàng tại Trung Quốc, đây là nền kinh tế có nhiều nét tương đồng với nền kinh tế theo định hướng XHCN của Việt Nam, để nghiên cứu thực nghiệm tại 20 NH TMCP Việt Nam từ năm 2008 - 2019, giai đoạn thể hiện được nhiều biến chuyển trong nền kinh tế. Mô hình nghiên cứu này chưa được tìm thấy trong các nghiên cứu thực nghiệm trước đây tại Việt Nam hoặc các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn nêu trên. Tại luận án này, tác giả đã áp dụng cách tiếp cận mới là hành vi chấp nhận rủi ro. Thông qua mức trích lập dự phòng, tỷ lệ trích lập dự phòng, hệ số ổn định/phá sản, luận án đã đánh giá trực tiếp hoạt động xử lý rủi ro chủ động của nhà quản trị hay còn gọi là đánh giá rủi ro tương lai.
Advisor: Trần Huy Hoàng
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 211 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Luận án Dương Trọng Đoàn.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tóm tắt luận án Dương Trọng Đoàn- tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 964,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Tóm tắt luận án Dương Trọng Đoàn- Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 851,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Điểm mới luận án Dương Trọng Đoàn - tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 290,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Điểm mới luận án Dương Trọng Đoàn- Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 114,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.