Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64672
Title: Nghiên cứu tạo chế phẩm phân hủy vật liệu cháy dưới tán rừng Thông nhựa và Thông mã vĩ từ nấm ở Việt Nam
Authors: Lê Thành Công
Keywords: Thông mã vĩ
Thông nhựa
Vật liệu cháy
Chế phẩm phân hủy vật liệu
Việt Nam
Abstract: Luận án đã phân lập được 42 chủng nấm từ đất mùn và lá thông rụng tại 5 địa điểm nghiên cứu, trong đó 24 chủng nấm có khả năng phân giải cellulose mạnh và rất mạnh. Từ 24 chủng nấm này, 22 loài, 11 chi, 8 họ, 8 bộ, 6 lớp, 3 ngành đac được giám định đến loài. Trong đó có 10 loài nấm được ghi nhận là mới cho khu hệ vi nấm ở Việt Nam, gồm: Aspergillus chrysellus, Penicillium adametzii, P. austrosinicum, P. mariae-crucis, P. singorense, P. yezoense, Cladosporium halatolerans, Trichoderma citrinoviride, Talaromyces pinophilus và Umbelopsis angularis. Bốn chủng nấm có khả năng phân giải cellulose rất mạnh gồm: Talaromyces pinophilus (HBN4.5), Trichoderma citrinoviride (LBN8.1), Penicillium sclerotiorum (SSN5.3) và Fomitopsis sp.2 (SSHN10) được nghiên cứu các đặc điểm sinh học trong nuôi cấy thuần khiết.
Advisor: Phạm Quang Thu, Vũ Văn Định
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 267 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • 7 LUAN AN - LE THANH CONG_final.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Tom tat luan an _Le Thanh Cong_final.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.1. Tom tat luan an _Le Thanh Cong_ English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 977,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1 Trich yeu luan an_LTC.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 312,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4 Thong tin dua len trang tin Bo GDDT_LTC).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 323,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.