Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64674
Title: Nghiên cứu tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại tỉnh Bến Tre: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm
Authors: Lâm Văn Lĩnh
Keywords: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Bến Tre
Bài học kinh nghiệm
Nông nghiệp
Abstract: Luận án nhằm đánh giá thực tiễn triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre từ số liệu thu thập về thực tiễn tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, phân tích, đánh giá về bối cảnh, tình hình nông nghiệp trước và sau tái cơ cấu của tỉnh theo từng lĩnh vực. Nghiên cứu dựa vào phỏng vấn trực tiếp 540 hộ nông dân có sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) tại 03 huyện: Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, để đánh giá thực trạng tái cơ cấu tại vùng nghiên cứu, bao gồm phân tích, đánh giá về tiến trình TCCNN (phương pháp tiếp cận, phương pháp lập kế hoạch, quy hoạch, triển khai thực hiện, các chính sách); các nguồn lực thực hiện TCCNN (nguồn lực nhà nước và nguồn lực người dân; các yếu tố liên kết hỗ trợ TCCNN (xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp, HTX); sự thay đổi cây trồng, vật nuôi sau khi thực hiện TCCNN. Qua đó, đánh giá kết quả và tác động của TCCNN, việc phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp thích ứng BĐKH, gắn với thị trường, việc áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất gắn với tiêu thụ đầu ra sản phẩm nhằm đạt được giá trị gia tăng cao.
Advisor: Hà Thanh Toàn, Nguyễn Huy Cần
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 206 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Cần Thơ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • NOI DUNG LUAN AN_LAM VAN LINH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN_TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 736,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN_ TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 604,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG THONG TIN LUAN AN_TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 234,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG THONG TIN LUAN AN-TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 17,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.