Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64680
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorBích Điểm-
dc.date.issued2017-12-15-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64680-
dc.description.abstractBài viết trình bày những chính sách hỗ trợ cụ thể để tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; miễn giảm, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh thông qua các hình thức như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và các hình thức hỗ trợ khác. Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectBảo đảm chăm sóc y tếvi
dc.subjectChăm sóc y tếvi
dc.subjectĐồng bào các dân tộc thiểu sốvi
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi
dc.titleBảo đảm chăm sóc y tế cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Namvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.