Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64702
Title: Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Cơ cấu lại nền kinh tế
Kế hoạch
Giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế
Abstract: Cuốn sách tập hợp những bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 tại Hội thảo tham vấn các chuyên gia do Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Quỹ Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 194 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tailieu-Tai co cau Kinh te 21-25.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.