Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64726
Title: Hợp tác Mỹ - các nước tiểu vùng sông Mê Công đầu thế kỷ XXI
Authors: Trịnh Thị Hoa, Nguyễn Huy Dũng
Keywords: Mê Công
Hoa Kỳ
Hợp tác Mỹ Mê Công
Cao nguyên Tây Tạng
Mê Công xanh
Thập kỷ Mê Công xanh
Môi trường
Y tế
Giáo dục
Abstract: Bài viết đề cập đến chương trình hợp tác xuyên quốc gia, xuyên châu lục của các nước tiểu vùng sông Mê Công. Các sáng kiến hợp tác trong khu vực Mê Công như: GMS, Mê Công với nước thứ ba (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôxtrâylia..), đặc biệt là hợp tác Mỹ - Mê Công đang góp phần làm nên “một tinh thần sông Mê Công” hướng tới sự phát triển bền vững, hòa trong nhịp đập sôi động của khu vực Đông Nam Á hiện nay.
Issue Date: 2013-06-19
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Lý luận Chính trị
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCTL_Hop tac My - cac nuoc tieu vung song Me Cong dau the ky XXI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 233,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.