Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64727
Title: Thực trạng bảo hiểm vi mô ở Việt Nam
Authors: Trịnh Ngọc Cường, Phan Thị Mai Trang và Phòng Dịch vụ nghiên cứu, Thư viện Quốc hội
Keywords: Bảo hiểm
Bảo hiểm vi mô
Abstract: Chuyên đề đánh giá, phân tích thực trạng triển khai bảo hiểm vi mô ở Việt Nam, những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế; qua đó đưa ra một số đề xuất kiến nghị.
Issue Date: 2021
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 20 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Thực trạng bảo hiểm vi mô ở Việt Nam .pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 557,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.