Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64728
Title: Bảo hiểm vi mô một số nước trên thế giới
Authors: Trịnh Ngọc Cường, Phan Thị Mai Trang
Phòng Dịch vụ nghiên cứu, Thư viện Quốc hội
Keywords: Bảo hiểm
Bảo hiểm vi mô
Abstract: Tổng quan về bảo hiểm vi mô bao gồm: khái niệm, đặc trưng, phân loại; và kinh nghiệm triển khai bảo hiểm vi mô ở một số nước trên thế giới.
Issue Date: 2021
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 19 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Bảo hiểm vi mô một số nước trên thế giới.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 673,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.