Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64731
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorThư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64731-
dc.description.abstractChuyên đề tổng hợp, thống kê thông tin, số liệu nổi bật về kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021 từ cơ sở dữ liệu của Thư viện Quốc hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.-
dc.format.extent39 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsThư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hộivi
dc.subjectTổng hợpvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subject9 tháng đầu nămvi
dc.subject2021vi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectKinh tế Việt Namvi
dc.titleTổng hợp thông tin, số liệu về lĩnh vực kinh tế 9 tháng đầu năm 2021vi
dc.typeChuyên đề nghiên cứuvi
dc.source.methodThư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.