Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64753
Title: Nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Authors: Hoàng Cừ
Keywords: Xuất nhập khẩu
Kinh doanh xuất nhập khẩu
Hà Giang
Doanh nghiệp
Abstract: Luận án đã rút ra các bài học kinh nghiệm của các địa phương trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu để làm bài học cho tỉnh Hà Giang. Kết quả nghiên cứu giúp các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng xuất nhập khẩu có cái nhìn toàn diện và đầy đủ hơn về thực trạng hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ngoài ra, luận án đã thực hiện khảo sát đối với nhà quản lý doanh nghiệp về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu, và các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
Advisor: Vũ Văn Hóa, Nguyễn Huy Thịnh
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 31 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS.NCS.Hoang Cu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 201,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Tiếng Việt NCS.Hoàng Cừ.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 872,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Tiếng Anh NCS.Hoàng Cừ.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 762,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Những đóng góp mới - tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 193,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nhung dong gop moi - tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 71,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.