Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64758
Title: Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ trong chẩn đoán giai đoạn ung thư trực tràng giữa và dưới được phẫu thuật triệt để
Authors: Phạm Công Khanh
Keywords: Phẫu thuật
Giai đoạn ung thư trực tràng
Cộng hưởng từ
Ung thư trực tràng
Abstract: Qua nghiên cứu 106 trường hợp sử dụng cộng hưởng từ (CHT) đánh giá giai đoạn ung thư trực tràng (UTTT) giữa và dưới được phẫu thuật triệt để tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6/2015 đến tháng 3/2018, chúng tôi rút ra những kết luận sau: CHT có độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, giá trị tiên đoán dương tính và giá trị tiên đoán âm tính trong chẩn đoán mức độ xâm lấn xuyên thành trực tràng lần lượt là T1 (100%, 100%, 100%, 100%, 100%), T2 (91,7%, 94,7%, 94,3%, 68,8%, 98,9%), T3 (92,1%, 93,3%, 92,5%, 97,2%, 82,4%) và T4a (93,8%, 98,9%, 98,1%, 93,8%, 98,9%). CHT có độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, giá trị tiên đoán dương tính và giá trị tiên đoán âm tính trong chẩn đoán di căn hạch lần lượt là N0 (88,7%, 91,4%, 89,6%, 95,5%, 80%), N1 (85,2%, 88,6%, 87,7%, 71,9%, 94,6%) và N2 (87,5%, 99%, 98,1%, 87,5%, 99%). CHT có độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, giá trị tiên đoán dương tính và giá trị tiên đoán âm tính trong chẩn đoán xâm lấn mạc của mạc treo trực tràng (MTTT) lần lượt là 96,2%, 95%, 95,3%, 86,2% và 98,7%.
Advisor: Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Hoàng Bắc
Date Created: 2021
Type: Luận án
Extent: 203 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
 • PHẠM CÔNG KHÁNH - LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PHẠM CÔNG KHÁNH - TTLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 838,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PHẠM CÔNG KHÁNH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 575,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.