Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64764
Title: Kinh tế-xã hội và môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long trước tác động của biến đổi khí hậu
Authors: Lê Anh Tuấn
Keywords: Kinh tế-xã hội
Kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long
Môi trường
Biến đổi khí hậu
Đồng bằng sông Cửu Long
Abstract: Bài viết trình bày lịch sử khẩn hoang, xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, người dân vùng này có nhiều kinh nghiệm thích nghi với lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, đất chua phèn; và hiện nay hiểu biết của nhiều người dân, doanh nghiệp trong vùng về biến đổi khí hậu vẫn còn khá mơ hồ và phần lớn vẫn chưa có một kế hoạch tích cực, chủ động để ứng phó, thích nghi hữu hiệu với thực trạng này.
Issue Date: 2017-01-19
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.